• (852) 2780 5275 / (852) 2744 8212
  • MAIL@CENTURYHK.COM
  • English

康威牌

KE-1030

全鋼單頭暖碟車

KE-2030

全鋼雙頭暖碟車

KE-ED-2

保溫加濕櫃

KE-ED-5

保溫加濕櫃

KE-ED-7

保溫加濕櫃

KE-KDJ-20SF

熱毛巾箱